ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เพื่อการเกษตรชีวภาพมากว่า 20 ปี

ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์น้ำ และสัตว์บก

เช่น เคมีภัณฑ์ , อาหารเสริม , วิตามิน และแร่ธาตุต่างๆสำหรับสัตว์

นโยบายคุณภาพ

บริษัท แพลนเน็ท อควาติก เคมีคอล จำกัด เป็นผู้ผลิตอาหารสัตว์ ที่ตระหนักถึงความสำคัญของคุณภาพ และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้น

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการดังต่อไปนี้

ผลิตภัณฑ์ชีวะภาพ

ดูสินค้า คลิก

Sorry, no pages was found

วิตามินอาหารเสริม

ดูสินค้า คลิก

สารปรับสภาพน้ำ

ดูสินค้า คลิก

สาระความรู้

ดูบทความ

เริ่มจากผู้จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์คุณภาพ สำหรับการเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดำ จวบจนปัจจุบันเราได้เติบโตเป็นบริษัทผู้ผลิต และจัดจำหน่าย เคมีภัณฑ์ ,เวชภัณฑ์ ,อาหารเสริม และพรีมิกซ์ ที่ใช้สำหรับการ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทุกชนิด โดยยังคงยึดหลักการและ ความมุ่งมั่นที่จะเลือกสรรผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด จากโรงงานที่มีมาตราฐานการผลิตที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และปราศจากการปนเปื้อน ที่ได้รับการรับรองมาตราฐานการผลิตจากกรมปศุสัตว์

นีคือความมั่นใจที่เรามอบให้กับ ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา นอกจากนั้นเรายังมีทีมงานขายมืออาชีพ และทีมวิชาการที่มีประสบการณ์มากว่า 20 ปี คอยให้การบริการแนะนำ การใช้ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งรับปรึกษาปัญหา ต่างๆอย่างเป็นกันเอง ตัวอย่างสินค้าที่จำหน่าย เคมี,ด่างทับทิม 50 กก,ยากุ้ง,ยาสัตว์