แพคโก คลีน 15-10 (PACCO KLEAN 15-10) ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อแบคทีเรีย เชื้อราและไวรัสไข้หวัดนก ชนิดเอช5เอ็น1

หน้าแรก > ผลิตภัณฑ์ > ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ

แพคโก คลีน 15-10 (PACCO KLEAN 15-10)

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อแบคทีเรีย เชื้อราและไวรัสไข้หวัดนก ชนิดเอช5เอ็น1 (Avian inuenza virus H5N1)

สำหรับพื้น ผนัง วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องจักร ในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โรงฟักไข่ โรงฆ่าสัตว์ โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์ และโรงงานผลิตอาหารสัตว์

  • ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ กปศ. 01 03 55 0055

ขนาดบรรจุ 1 , 20 , 200 ลิตร

ขนาดและวิธีการใช้

ให้ทำความสะอาดพื้นผิวก่อนการฆ่าเชื้อ

  • ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ ใช้ แพคโก คลีน 15-10 ผสมกับน้ำในอัตราส่วน 1 : 200 (ใช้ผลิตภัณฑ์ 1 ลิตร ผสมน้ำ 200 ลิตร) แล้วนำไปฉีดพ่น เทราดพื้นผิว หรือจุ่มแช่วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือที่ต้องการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ ทิ้งไว้อย่างน้อย 10 นาที แล้วล้างออกด้วยน้ำให้สะอาด