หน้าแรก > ผลิตภัณฑ์ > ผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์บก

แพค – วัน (PAC – ONE)

สารผสมล่วงหน้าสำหรับ ไก่ สุกร เป็ด และโค

แพค-วัน เป็นสารเสริมวิตามินใน ไก่เนื้อ ไก่ไข่ เป็ด สุกรและโค เพิ่มผลผลิต กระตุ้นการผลิต กระตุ้นการเจริญเติบโตในไก่ไข่

เสริมสร้างการทำงานของรังไข่ยืนกรงได้ดี ช่วยยืดอายุไข่ในแม่ไก่ใกล้ปลด

  • ทะเบียนอาหารสัตว์เลขที่  01 04 57 0030

ขนาดบรรจุ  500 ซีซี  ,  1 ลิตร

อัตราการใช้

  • ใช้แพค-วัน จำนวน 1 ลิตร ต่ออาหาร 1 ตัน หรือ แพค-วัน 1 ลิตรผสมน้ำ 1,000 – 4,000 ลิตร ให้สัตว์กิน โดยใช้ให้หมดภายใน 6 ชั่วโมง หลังจากผสมน้ำ หรือตามคำแนะนำของสัตวแพทย์