หน้าแรก > ผลิตภัณฑ์ > ผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์บก

คอมโบ มิกซ์ (COMBO MIX)

สารผสมล่วงหน้าสำหรับ กุ้ง ปลา กบ ไก่ เป็ด นกกระทา และสุกรทุกขนาดอายุ

  • ทะเบียนอาหารสัตว์เลขที่ 01 04 64 0399

ขนาดบรรจุ   1  กิโลกรัม

คุณสมบัติ

  • มีวิตามิน และแร่ธาตุในสัดส่วนที่สมดุลย์

  • ปลอดภัยสูง ไม่มีสารตกค้าง

  • ช่วยให้สัตว์เพิ่มผลผลิต และการเจริญพันธุ์ดีขึ้น

  • ลดความเครียดจากสภาวะต่างๆที่ไม่เหมาะสม

  • ช่วยให้สัตว์ได้รับวิตามิน และแร่ธาตุต่างๆอย่างเพียงพอช่วงอากาศร้อน

อัตราการใช้

  • ใช้คอมโบ มิกซ์ ผสมอาหาร ด้วยอัตราส่วน 5 – 10 กรัม ต่ออาหารสัตว์ 1 กิโลกรัม คลุกเคล้าแล้วจึงหว่านให้สัตว์กิน