หน้าแรก > ผลิตภัณฑ์ > ผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์บก

แพลนเน็ท มิกซ์  (Planet Mix)

สารผสมล่วงหน้าสําหรับ ไก่เนื้อ ไก่ไข่ ไก่พันธุ์ เป็ดเนื้อ นกกระทา และสุกร 

หัวเชื้อจุลินทรีย์ EM ( Effective Microorganism ) ที่ผ่านการคัดเลือกเฉพาะจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์สูงสุด หลายสายพันธ์มารวมกันได้แก่ จุลินทรีย์บาซิลลัส , แลกติกแอซิดแบคทีเรีย , กลุ่มจุลินทรีย์ที่ตรึงไนโตรเจน และยีสต์

  • ทะเบียนอาหารสัตว์เลขที่ 01 04 60 0300

ขนาดบรรจุ  500  กรัม ,  1 กิโลกรัม

อัตราการใช้

  • สําหรับสุกร ผสมในอาหารสัตว์ 0.5 – 1 กิโลกรัม ต่ออาหารสัตว์ 1,000 กิโลกรัม

  • สําหรับไก่ไข่ , ไก่เนื้อ , ไก่พันธุ์ ,  เป็ดเนื้อ นกกระทา ผสมในนํ้าดื่ม 0.5-1 กิโลกรัม ต่อนํ้า 1,000 ลิตร

คุณสมบัติ

  • มีวิตามิน และแร่ธาตุในสัดส่วนที่สมดุลย์

  • ปลอดภัยสูง ไม่มีสารตกค้าง

  • ช่วยให้สัตว์เพิ่มผลผลิต และการเจริญพันธุ์ดีขึ้น

  • ลดความเครียดจากสภาวะต่างๆที่ไม่เหมาะสม

  • ช่วยให้สัตว์ได้รับวิตามิน และแร่ธาตุต่างๆอย่างเพียงพอช่วงอากาศร้อน