หน้าแรก > ผลิตภัณฑ์ > วัสดุปูน

แพคโก โดโลไมท์  (PACCO  DOLOMITE)

หินโดโลไมท์แท้ชนิดพิเศษ มีความละเอียด 500 เมช

สามารถปลดปล่อยแร่ธาตุได้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ และฟื้นฟูสภาพบ่อให้เหมาะสมกับการเลี้ยงกุ้ง

ขนาดบรรจุ 20 กิโลกรัม

คุณสมบัติ

  • เตรียมบ่อ ปรับสภาพดินและน้ำ ให้มี pH ที่เหมาะสม
  • ช่วยคุม pH และอัลคาไลน์ ในบ่อให้เหมาะสม
  • ช่วยสร้างสีน้ำ และแพลงก์ตอน ให้คงที่
  • ช่วยให้กุ้งลอกคราบ และสร้างเปลือกได้สมบูรณ์
  • ช่วยลดตะกอนแขวนลอย

อัตราการใช้

กรณีเตรียมบ่อ : ใช้ 100 – 200 กิโลกรัม ต่อ 1 ไร่

ระหว่างเลี้ยง : ใช้ 1 – 2 ถุง ต่อ 1ไร่