เอ.จี.ดร็อป (AG Drop) กำจัดสาหร่าย แก้น้ำเขียวเข้ม พี.เอช. สูง

หน้าแรก > ผลิตภัณฑ์ > สารปรับสภาพน้ำ

เอ.จี.ดร็อป  (AG Drop)

กำจัดสาหร่าย  แก้น้ำเขียวเข้ม  พี.เอช. สูง

เป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้น เพื่อยับยั้งและควบคุมสาหร่ายพิษโดยเฉพาะ โดยเข้าไปทำลายขบวนการณ์สังเคราะห์แสงของเซลล์สาหร่าย ทำให้สาหร่ายไม่สามารถสังเคราะห์อาหารได้และตายลงในที่สุด โดยไม่มีผลต่อกุ้ง และจุลินทรีย์ในบ่อกุ้ง

ขนาดบรจุ 1 ลิตร

คุณสมบัติ

  • กำจัดและยับยั้งสาหร่ายพิษต่างๆ เช่น สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน , ไมโครซิสทีส
  • ลด พี.เอช.
  • ใช้คุมสีน้ำ แก้ปัญหาน้ำเขียวจัด พี.เอช.สูง
  • ลดปัญหากลิ่นเหม็นโคลน ขจัดปัญหาสาหร่ายเข้าเหงือก

วิธีการใช้

นำ เอ.จี.ดร็อป ในปริมาณที่ต้องการ ละลายในน้ำประมาณ 20-50 ลิตร แล้วนำไปสาดบริเวณหน้าใบพัดเครื่องตีน้ำ เพื่อเร่งให้กระจายทั่วบ่อ สาหร่ายจะค่อยๆทยอยตายภายใน 3 วัน และเขย่าขวดก่อนใช้ทุกครั้ง

อัตราการใช้

  • ป้องกันสาหร่ายเส้น ใช้ 300-400 ซีซี. / ไร่ / น้ำลึก 1 เมตร
  • ฆ่าสาหร่าย ใช้ 400 ซีซี. / ไร่ / น้ำลึก 1 เมตร