เพียวออกซิเจน (PURE OXYGEN) สารให้ออกซิเจนชนิดฉับพลัน ในรูปแกรนูล

หน้าแรก > ผลิตภัณฑ์ > สารปรับสภาพน้ำ

เพียวออกซิเจน  (PURE OXYGEN)

สารให้ออกซิเจนชนิดฉับพลัน ในรูปแกรนูล

เป็นสารให้ออกซิเจนชนิดฉับพลัน ในรูปแกรนูล ทำให้หมดปัญหาเรื่องการสูญเสียออกซิเจนระหว่างการเก็บรักษา ไม่มีสารพิษตกค้างปลอดภัยสูง ใช้ได้ตลอดฤดูกาลเลี้ยง

ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม

คุณสมบัติ

  • หว่านลงในน้ำโดยตรงก่อนลงลูกกุ้ง ทำให้ลูกกุ้งติดดีขึ้น
  • แก้ปัญหากุ้งลอยหัวฉุกเฉินเวลากลางคืน เนื่องจากขาดออกซิเจน หรือเครื่องให้อากาศเสียกระทันหัน
  • แก้ปัญหาการขาดออกซิเจน บริเวณจุดอับออกซิเจน จุดรวมเลนกลางบ่อ
  • แก้ปัญหากลิ่นเหม็น พื้นบ่อเน่า โดยหว่านลงในน้ำโดยตรง ก่อนลงจุลินทรีย์กำจัดของเสีย
  • ลดความเป็นพิษ ของสารตกค้างต่างๆ

วิธีใช้และอัตราการใช้

  • ใช้  1 – 2 กิโลกรัม /ไร่ / น้ำลึก 1 เมตร หว่านลงในน้ำโดยตรง ไม่ต้องละลายน้ำสาด