บี.อาร์.ที (B.R.T.) สารผสมล่วงหน้า เสริมวิตามินในอาหารกุ้งและสัตว์น้ำ

หน้าแรก > ผลิตภัณฑ์ > วิตามินอาหารเสริม

บี.อาร์.ที (B.R.T.)

สารผสมล่วงหน้า เสริมวิตามินในอาหารกุ้งและสัตว์น้ำ

เสริมวิตามิน กรดอะมิโน และแร่ธาตุ การเจริญเติบโตของกุ้งและสัตว์น้ำเป็นไปตามปกติ

  • ทะเบียนอาหารสัตว์เลขที่ ป. 01 03 47 0024

ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม

วิธีการใช้และอัตราการใช้

ใช้ บี.อาร์.ที. ผสมอาหารด้วยอัตราส่วน 3 -5 กิโลกรัม ต่ออาหาร 1 กิโลกรัม นำไปเจือจองน้ำ 50 มิลลิลิตร ผสมกับอาหารจนทั่วถึง ทิ้งไว้ในที่ร่มแห้งหมาด ประมาณ 15 – 20 นาที แล้วจึงนำไปหว่านให้กุ้งและสัตว์น้ำกิน