แร่ธาตุทะเลเข้มข้น (SEA MINERAL) สำหรับกุ้งทุกชนิด กุ้งขาว กุ้งก้ามกราม กุ้งกุลาดำ

หน้าแรก > ผลิตภัณฑ์ > สารปรับสภาพน้ำ

แร่ธาตุทะเลเข้มข้น  (SEA MINERAL)

สำหรับกุ้งทุกชนิด

กุ้งขาว   กุ้งก้ามกราม   กุ้งกุลาดำ

เป็นหัวแร่ธาตุรวมเข้มข้นหลายชนิด ผสมกันในอัตราส่วนที่เหมาะสม

ขนาดบรรจุ 10 กิโลกรัม

คุณสมบัติ

  • ลดปัญหาการลอกคราบไม่ออก เปลือกบางในบ่อดิน
  • ลดปัญาการแตกไซด์ , ตัวสีฟ้า
  • แก้ปัญหาการตายโดยไม่ทราบสาเหตุในกุ้งเล็ก
  • ลดอัตราการร่วงตาย เห็นผลชัดเจน
  • ช่วยควบคุมค่าความกระด้าง , ค่าอัลคาไลน์ , พีเอช ให้คงที่
  • ลดการเป็นแผลในตัวกุ้ง

อัตราการใช้

  • ทุกช่วงอายุ 3-5 กก./ไร่ ทุกๆ 5-7 วัน หรือหลังฝนตก
  • กรณีกุ้งนิ่ม ใช้ 100 กก./ไร่ ติดต่อกัน 2-3 วัน
  • กรณีกุ้งตัวขาวขุ่น ตัวเกร็งใช้ 3-5 กก./ไร่ ติดต่อกัน 2-3 วัน
  • ลอกคราบพร้อมกันคราวละมากๆ ใช้ 1 กก./ไร่ ติดต่อกัน 2-3 วัน