หน้าแรก > ผลิตภัณฑ์ > วัสดุปูน

แพคโก ซีโอไลท์ (PACCO ZEOLITE)

ซีโอไลท์ธรรมชาติชนิดเนื้อหนัก

เหมาะสำหรับการเลี้ยงกุ้งแบบพัฒนา ในระบบที่มีการถ่ายน้ำน้อย อุดมไปด้วย Silica Oxide และ Alumina Oxide มีความละเอียดพอเหมาะทำให้จมลงสู่ก้นบ่ออย่างรวดเร็ว ไม่ฟุ้งกระจาย จึงสามารถแก้ปัญหาพื้นบ่ออย่างมีประสิทธิภาพ

ขนาดบรรจุ 20 กิโลกรัม

คุณสมบัติ

  • จับตะกอนแขวนลอย และซากแพลงก์ตอนต่างๆ
  • เสริมการทำงานของยาฆ่าเชื้อ ให้ออกฤทธิ์ได้ดีขึ้น
  • คลุมพื้นบ่อ และดักจับสารพิษต่างๆ โดยเฉพาะแอมโมเนีย (NH3) และไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S)
  • เพิ่มประสิทธิภาพน้ำให้เหมาะสม ตลอดฤดูกลาเลี้ยง ลดปัญหาพื้นบ่อเน่า

อัตราการใช้

ป้องกันพื้นบ่อเน่าเสีย และแก๊สพิษ :  ใช้ 1 ถุง ต่อ 1 ไร่ ทุกๆ 7 – 10 วัน

แก้ปัญหาแก๊สพิษ , พื้นบ่อเน่า , ลดตะกอน : ใช้ 2 – 3 ถุง ต่อ ไร่ วันเว้นวัน จนกว่าน้ำจะดีขึ้น