หน้าแรก > ผลิตภัณฑ์ > ผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์บก

อาร์ติวิต   (ARTIVIT)

สารผสมล่วงหน้าสำหรับชนิดน้ำ ใช้เสริมวิตามินในไก่เนื้อ , ไก่ไข่ , สุกร และโค ทุกขนาดอายุ

  • เลขทะเบียนอาหารสัตว์ที่ ป.01 04 59 0537

ขนาดบรรจุ   500  ซีซี  , 1   ลิตร

อัตราการใช้

  • ใช้ผลิตภัณฑ์ อาร์ติวิต จำนวน 0.5 – 1 ลิตร ต่ออาหารสัตว์ 1 ตัน หรือ จำนวน 1 ลิตร ผสมน้ำ 1,000 – 2,000 ลิตร

  • ให้สัตว์กินโดยใช้ให้หมด ภายใน 6 ชั่วโมง หลังจากผสมน้ำ