บริษัท แพลนเน็ท อควาติก เคมีคอล จำกัด

PLANET AQUTIC CHEMICAL CO.,LTD.

12/8 หมู่ 3 ซอย สุดใจ ถนน บางไผ่-หนองเพรางาย ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์  11110

โทรศัพท์ : 02 927 1144 – 5 , โทรสาร : 02 927 1143

Email :  [email protected]

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105542039242

คลิกที่ภาพเพื่อขยาย