คัลเลอร์ แพค (Color PACC) สีน้ำวิทยาศาสตร์ชนิดสีน้ำเงินอมเขียว ปลอดภัยต่อกุ้ง ไม่ทำให้ pH เปลี่ยน

หน้าแรก > ผลิตภัณฑ์ > สารปรับสภาพน้ำ

คัลเลอร์ แพค (Color PACC)

สีน้ำวิทยาศาสตร์ชนิดสีน้ำเงินอมเขียว ปลอดภัยต่อกุ้ง ไม่ทำให้ pH เปลี่ยน

สีน้ำวิทยาศาสตร์ชนิดสีน้ำเงินอมเขียว ที่ให้ความเข้มข้นของสีสูงกว่าสีน้ำเทียม ที่จำหน่ายในท้องตลาดทั่วไปถึง 25% ละลายเร็วไม่มีพิษโลหะหนักย่อยสลายธรรมชาติได้ 100% ปลอดภัยต่อกุ้ง ไม่ทำให้ pH เปลี่ยน

ขนาดบรรจุ 250 กรัม

คุณสมบัติ

  • ทำหน้าที่คล้ายแสลนกันแดดให้กุ้งและน้ำในบ่อ จึงช่วยลดความเครียดของกุ้ง
  • แก้ปัญหาน้ำใสจนเกินไปทำให้เกิดขี้แดด น้ำดร็อปกะทันหัน น้ำหนึดมาก
  • คุมสีน้ำให้เป็นปกติ ลดการเปลี่ยนถ่ายน้ำ
  • ลดการแพร่ระบาดของโรค และการบลูมของสาหร่ายพิษต่างๆ
  • ลดแสง ปรับอุณภูมิในบ่อทำให้กุ้งอยู่สบาย กินอาหารดี อัตราการเติบโตดี

อัตราการใช้

  • ใช้ 1 ถุง โยนลงในบ่อเลี้ยงโดยตรง เปิดเครื่องตีน้ำ เพื่อช่วยให้สีกระจายตัวดีทั่วบ่อ
  • ตะกอนแขวนลอยน้ำ หรือสารเคมีตกค้างเช่น คลอรีน จะมีผลทำให้การเกิดสีไม่ดีเท่าที่ควร และไม่คงทน ควรปล่อยให้น้ำตกตะกอน และกำจัดคลอรีนตกค้างก่อนใช้ทุกครั้ง