หน้าแรก > ผลิตภัณฑ์ > วัสดุปูน

ฮอท-แพค  (HOT-PACC)

ปูนร้อนเกรด A สำหรับกุ้งกุลาดำ กุ้งขาว กุ้งก้ามกราม และสัตว์น้ำทุกชนิด

MgO ไม่ต่ำกว่า 40%  ,  CaO ไม่ต่ำกว่า 50 %

ขนาดบรรจุ  25 กิโลกรัม

คุณสมบัติ

  • เสริมแมกนีเซียมและแร่ธาตุอื่นๆให้แก่ดิน และน้ำ แก้ปัญหากุ้งเปลือกนิ่ม
  • เพิ่ม pH และอัลคาไลน์ ได้อย่างรวดเร็ว ปรับปรุงดินและน้ำ ที่เป็นกรดให้ดีขึ้น
  • ฆ่าเชื้อโรค แบคทีเรีย โปรโตซัว เชื้อรา แบะตัวอ่อนของพาหะ
  • เพิ่มอุณภูมิของน้ำ ไล่กุ้งออกจากกองเลน แก้ปัญหาซูเกาะตามตัว
  • จับสนิมเหล็กในน้ำ ให้ตกตะกอนไม่เป็นอันตรายต่อกุ้ง
  • ใช้กลางคืนจะเปลี่ยน คาร์บอนไดออกไซด์ในน้ำ ให้เป็นไบคาร์บอเนต ทำให้ pH น้ำสม่ำเสมอคงที่
  • ลดกรด ลดแก๊สพิษ เร่งการย่อยสลายเลนพื้นบ่อ กระตุ้นให้การลอกคราบเป็นปกติ

อัตราการใช้

เตรียมบ่อ : ภาวะปกติ ใช้ 25 กก. / ไร่ ภาวะดินเป็นกรดมีสนิมเหล็ก ใช้ 25 – 50 กก. / ไร่

ระหว่างเลี้ยง : ใช้ในอัตรา 5 – 10 กก. / ไร่ หรือตามความเหมาะสม และใช้ในเวลากลางคืน

กรณีเกิดปัญหา : มีแพลงก์ตอนพิษ ตะกอนแขวนลอยมาก น้ำหนืดเป็นฟอง ใช้ 15 – 20 กก. / ไร่

ข้อควรระวัง : ควรหว่านแห้งโดยไม่ต้องผสมน้ำ และต้องเก็บในที่แห้ง ไม่ให้ถูกน้ำหรือความชื้น