เตตร้า แคร์ (TETRA CARE) ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรัสไข้หวัดนก ชนิดเอช5เอ็น1

หน้าแรก > ผลิตภัณฑ์ > ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ

เตตร้า แคร์ (TETRA CARE)

ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรัสไข้หวัดนก ชนิดเอช5เอ็น1 (Avian influenza virus H5N1)

สำหรับพื้น ผนัง วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องจักร ในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โรงฟักไข่ โรงฆ่าสัตว์ โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์ และโรงงานผลิตอาหารสัตว์

  • ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ กปศ. 01 02 55 0056

ขนาดบรรจุ 1 , 20 , 200 ลิตร

ขนาดและวิธีการใช้

ให้ทำความสะอาดพื้นผิวก่อนการฆ่าเชื้อ

  • ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ใช้ เตตร้า แคร์ ผสมน้ำในอัตราส่วน 1 : 300 (ใช้ผลิตภัณฑ์ 1 ลิตร ผสมน้ำ 300 ลิตร) แล้วนำไปฉีดพ่น เทราดพื้นผิว หรือจุ่มแช่วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือที่ต้องการฆ่าเชื้อ ทิ้งไว้อย่างน้อย 10 นาที แล้วล้างออกด้วยน้ำให้สะอาด
  • ฆ่าเชื้อไวรัสไข้หวัดนก ชนิด H5N1 ใช้ เตตร้า แคร์ ผสมน้ำในอัตราส่วน 1 : 200 (ใช้ผลิตภัณฑ์ 1 ลิตร ผสมน้ำ 200 ลิตร) แล้วนำไปฉีดพ่น เทราดพื้นผิว หรือจุ่มแช่วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือที่ต้องการฆ่าเชื้อ ทิ้งไว้อย่างน้อย 10 นาที แล้วล้างออกด้วยน้ำให้สะอาด
  • ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ ใช้ เตตร้า แคร์ ผสมกับน้ำในอัตราส่วน 1 : 200 (ใช่ผลิตภัณฑ์ 1 ลิตร ผสมน้ำ 200 ลิตร) แล้วนำไปฉีดพ่น เทราดพื้นผิว หรือจุ่มแช่วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือที่ต้องการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ ทิ้งไว้อย่างน้อย 10 นาที แล้วล้างออกด้วยน้ำให้สะอาด