แบคไลฟ์ (BACLIFE) สารเสริมชีวนะชนิดเข้มข้น สำหรับสัตว์น้ำ สัตว์ปีก และสุกร

หน้าแรก > ผลิตภัณฑ์ > วิตามินอาหารเสริม

แบคไลฟ์ (BACLIFE)

สารเสริมชีวนะชนิดเข้มข้น สำหรับสัตว์น้ำ สัตว์ปีก และสุกร

ขนาดบรรจุ 1 ,  20 ลิตร

คุณสมบัติ

  • ประกอบด้วยเอนไซม์ช่วยย่อยอาหาร และจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อสัตว์
  • กระตุ้นการเจริญเติบโตของสัตว์
  • ช่วยเสริมภูมิต้านทานโรคให้กับสัตว์ ทำให้อัตรารอดตายสูง
  • ช่วยปรับสมดุลจุลินทรีย์ ลดจำนวนและยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่ก่อโทษ
  • ลดกลิ่นเหม็นของมูลสัตว์ และย่อยสลายของเสียภายในฟาร์ม

อัตราการใช้

  • ไก่เนื้อ,ไก่ไข่,เป็ด : ใช้ 1 ซีซี. ต่อน้ำ 2 ลิตร
  • สุกร : ใช้ 1 ซีซี.ต่อน้ำ 2 – 3 ลิตร
  • สัตว์น้ำ : ใช้ 1 ซีซี. ต่ออาหารสำเร็จรูป 1 กิโลกรัม

(เขย่าขวดทุกครั้งก่อนใช้ และห้ามใช้ร่วมกับยาปฏิชีวนะหรือยาฆ่าเชื้อ)