หน้าแรก > ผลิตภัณฑ์ > วิตามินอาหารเสริม

ซี-ด้า (C-DA) (Vitamin-C 20%)

สำหรับกุ้งน้ำจืด-น้ำเค็ม ปลา และสัตว์น้ำทุกชนิด

ใช้สำหรับเสริมวิตามิน-ซี ในอาหารกุ้ง ปลา และสัตว์น้ำอื่นๆ ช่วยเร่งอัตราการเจริญเติบโต ลดความเครียด เพิ่มอัตราการรอด ทำให้สัตว์น้ำแข็งแรงสมบูรณ์

  • ทะเบียนอาหารสัตว์เลขที่  ป. 01 03 46 0210

ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม

อัตราการใช้

ใช้วิตามิน-ซี 2 – 3 กรัม ผสมอาหารกุ้ง ปลา และสัตว์น้ำอื่นๆ 

วิธีการใช้

ละลาย วิตามิน-ซี ในน้ำสะอาดพอประมาณในอัตรา 2 – 3 กรัม ต่ออาหารสำเร็จรูป 1 กิโลกรัม คลุกกับอาหารให้ทั่ว ควรเคลือบด้วยน้ำมันปลา ผึ่งไว้ในที่ร่มประมาณ 10 นาที ก่อนนำไปหว่านให้สัตว์น้ำกิน และควรผสมให้กินทุกมื้อ