แอมโมเคลียร์ (AMMO CLEAR) จุลินทรีย์กินแอมโมเนีย แก้ดินเน่า น้ำเสีย

หน้าแรก > ผลิตภัณฑ์ > สารปรับสภาพน้ำ

แอมโมเคลียร์ (AMMO CLEAR)

จุลินทรีย์กินแอมโมเนีย แก้ดินเน่า น้ำเสีย

กลุ่มจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง ที่คัดเลือกเป็นพิเศษรวมกันทำงานได้ดีในสภาพออกซิเจนต่ำ สำหรับก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ ของเสียบริเวณพื้นบ่อทั้งบ่อดิน บ่อเพาะฟัก บ่อปู พี.อี. , แอมโมเนีย , ไนไตรท์ และใช้ผสมอาหารเป็นแหล่งพลังงาน ทำให้กุ้งแข็งแรงมีสีสันสวยงาม และต้านทานโรคได้ดี

ขนาดบรรจุ 20 ลิตร

คุณสมบัติ

  • สังเคราะห์แสงโดยไม่ใช้ออกซิเจน
  • ไม่แย่งออกซิเจนพื้นบ่อ คุม pH และสีน้ำให้คงที่
  • ลดปัญหาสารพิษสะสมใต้พื้น
  • ทำให้กุ้งสีสวย

อัตราการใช้

กรณีผสมอาหารเป็นโปรไบติก เพิ่มสีสัน และเร่งการเจริญเติบโต :

  • ใช้ 20-50 ซี.ซี. ต่อหาร 1 กก. ผสมให้กุ้งกินวันละมื้อ ทุกวัน

ช่วงเตรียมบ่อ :

  • หลังทำความสะอาดพื้นบ่อแล้ว ใช้ 5 ลิตร ต่อไร่ ผสมน้ำสาดให้ทั่วบ่อ โดยเฉพาะบริเวณกลางบ่อและมุมอับต่างๆ ก่อนนำน้ำเข้าบ่อ

ระหว่างการเลี้ยง ตามปกติ : 

  1. กุ้งอายุ 2 เดือนแรก ใช้ 2 ลิตร ต่อไร่ ทุกๆ 7 วัน
  2. กุ้งอายุ 2 เดือนขึ้นไป ใช้ 3-5 ลิตร ต่อไร่ ทุก 3-5 วัน โดยเพิ่มตามอายุของกุ้ง