เลี้ยงกุ้งให้ได้กำไร ด้วยแม๊ก พลัส

กุ้งเริ่มลอยหัวเวลากลางคืน

เนื่องจากหยุดเครื่องตีน้ำนานเกินไป หรือเปิดเครื่องตีน้ำไม่ทัน

วิธีแก้ไข

 • หลังจากรีบเปิดเครื่องตีน้ำเต็มที่แล้ว ให้สาด แม๊ก พลัส ในปริมาณ 5 กก./ไร่/น้ำลึก 1 เมตร/กุ้ง 100,000 ตัว 
 • หลังจากนั้นภายใน 3 – 4 ชั่วโมงกุ้งจะเข้าสู่ภาวะปกติ ไม่มีตัวตายหรือตัวนิ่ม

กุ้งในบ่อมีเปลือกนิ่ม

หรือหลังจากลอกคราบเสร็จแล้วเปลือกไม่แข็งหรือเปลือกแข็งช้ากว่าปกติ

วิธีแก้ไข    

 1. ควรปรับลดอาหารให้เหมาะสม    เปิดเครื่องให้ตีน้ำเต็มที่
 2. ก่อนให้อาหารกุ้งมื้อเช้าให้หว่าน  แคลเซี่ยมคลอไรด์ 2 – 4 กก./ไร่/น้ำลึก 1 เมตร/กุ้ง 100,000 ตัว
 3. ช่วงเย็นประมาณ 5 – 6 โมงเย็นให้หว่าน แม๊ก พลัส 3 – 5  กก./ไร่/น้ำลึก 1 เมตร/กุ้ง 100,000 ตัว

จากนั้นสังเกตผล ภายในวันรุ่งขึ้น  จะพบกุ้งตัวนิ่มน้อยลงจนแทบไม่มี   แต่ถ้ายังมีตัวนิ่มหลงเหลืออยู่ให้ทำตามขั้นตอนดังกล่าวซ้ำได้ จนกุ้งเป็นปกติ

ป้องกันการลอกคราบนิ่ม

ช่วงปลายการเลี้ยง

วิธีแก้ไข

 • ก่อนกุ้งลอกคราบ 1 วันใช้แม๊ก พลัส 5 กก./ไร่/กุ้ง 100,000 ตัว
 • จากนั้นให้ลงซ้ำอีกครั้งหลังจากกุ้งลอกคราบแล้ว 2 วันโดยใช้แม๊ก พลัส 5 – 10 กก./ไร่/กุ้ง 100,000 ตัว ก่อนอาหารมื้อเช้า 

ตัวกุ้งมีกล้ามเนื้อขาวขุ่นเหมือนเมล็ดข้าวสาร 

ทั้งๆที่เปลือกกุ้งแข็งดีเป็นปกติ อัลคาไลน์ดี พี.เอช.สวย

วิธีแก้ไข

กุ้งในบ่อเกิดปัญหาแร่ธาตุความสมดุล (เหมือนคนขาดวิตามินบีแล้วกล้ามเนื้อเป็นเหน็บชาบ่อยๆ) ควรเพิ่มสมดุลแร่ธาตุด้วยวิธีดังนี้

 • เติมน้ำทะเลเข้าประมาณ 10% (ควรเป็นน้ำที่มาจากแหล่งที่ปลอดภัยจากโรคระบาด หรือฆ่าเชื้อในน้ำก่อนนำเข้าสู่บ่อเลี้ยง ด้วยไอโอดีน 100 ปริมาณ 2 ล./ไร่/น้ำลึก 1 เมตร)
 • กรณีไม่สามารถเติมน้ำทะเลได้ ให้เสริมแร่ธาตุแม๊ก พลัส ปริมาณ 3 – 5 กก./ไร่/น้ำลึก 1 เมตร วันเว้นวัน  จนกุ้งหายจากอาการกล้ามเนื้อขุ่น (สังเกตุผลภายใน 3 – 5 วันก็จะหายเป็นปกติ)

กุ้งเริ่มแสดงอาการทอร่าซินโดรม 

ตัวนิ่ม กินอาหารลดลง

วิธีแก้ไข

 • งดอาหารจนกว่าตัวตายจะหมด ห้ามกระตุ้นให้กุ้งลอกคราบในช่วงนี้
 • เปิดเครื่องให้อากาศทั้งวันทั้งคืน ออกซิเจนต้องไม่ต่ำกว่า 5 พีพีเอ็ม , คุมแอมโมเนียและไนไตรท์ให้ดี
 • คุมแร่ธาตุให้เพียงพอต่อการสร้างเปลือก ด้วย แคลเซี่ยมคลอไรด์  3 – 5 กก./ไร่/น้ำลึก 1 เมตร/กุ้ง 100,000 ตัว แล้วตามด้วยแม๊กนีเซี่ยมคลอไรด์ 9 – 15 กก./ไร่/น้ำลึก 1 เมตร/กุ้ง 100,000 ตัว โดยสาดในช่วงเช้า และช่วงเย็นใช้แม๊ก พลัส 5 – 10 กก. /ไร่/น้ำลึก 1 เมตร/กุ้ง 100,000 ตัว ทำเช่นนี้วันเว้นวันจนดีขึ้น

แก้ปัญหากุ้งเหม็นกลิ่นโคลน

ปรับปรุงคุณภาพเปลือกกุ้งและเนื้อกุ้งก่อนจับขายให้ได้ราคาดี

วิธีแก้ไข

ถ้ามีน้ำสะอาดก็ควรถ่ายน้ำก่อนจับกุ้ง 2 – 3 วันและเติมแม๊กพลัส 5 – 10 กก./ไร่ทุกครั้งที่เติมน้ำเข้าจะทำให้เปลือกแข็ง สีสวย และใช้ไบโอกรีนผสมอาหารในอัตรา 5 – 10 ซีซี./อาหาร 1 กิโลกรัม ให้กุ้งกินทุกมื้อติดต่อกัน 3 – 5 วันก่อนจับขาย

แม๊ก พลัสใช้ในกุ้งกุลาดำได้หรือไม่

แม๊ก พลัส สามารถใช้ได้กับกุ้งทุกชนิด ทั้งกุ้งกุลาดำ กุ้งขาว และก้ามกราม เพราะแม๊กพลัสคือ หัวแร่ธาตุเข้มข้นหลายชนิดในรูปที่กุ้งสามารถนำไปใช้ได้รวดเร็วกว่าปูนแร่ธาตุชนิดอื่นที่ขายในตลาด และจะเห็นความคุ้มค่าจากการใช้แม๊ก พลัสอย่างชัดเจน เมื่อใช้ต่อเนื่องเป็นโปรแกรมจนจับขาย สำหรับการใช้ในกุ้งแต่ละชนิดก็มีความแตกต่างกันตามชนิดและพฤติกรรมการลอกคราบดังนี้

กรณีใช้ในกุ้งขาว

 • เริ่มปล่อยกุ้ง ถึงอายุ 2 เดือนใช้แม๊ก พลัส  3 – 4  กก./ไร่/น้ำลึก 1 เมตร/กุ้ง 100,000 ตัว ทุกๆ 2 – 3 วัน
 • กุ้งใหญ่ ใช้แม๊ก พลัส 3 – 5  กก./ไร่/น้ำลึก 1 เมตร/กุ้ง 100,000 ตัว  ทุกๆ 5 – 7 วัน

กรณีใช้ในกุ้งกุลาดำ

 • เริ่มปล่อยกุ้ง ถึงอายุ 2 เดือน ใช้แม๊ก พลัส  3 – 4  กก./ไร่/น้ำลึก 1 เมตร/กุ้ง 100,000 ตัว ทุกๆ  3 – 5 วัน
 • กุ้งใหญ่ ใช้แม๊ก พลัส 3 – 5  กก./ไร่/น้ำลึก 1 เมตร/กุ้ง 100,000 ตัว  ทุกๆ 7 – 10  วัน
 • กรณีช่วงฤดูฝน มีฝนตกหนักต่อเนื่อง ให้เสริม มารีน ซอลท์ 1-2 กระสอบ/ไร่/น้ำลึก 1 เมตร

**ผลที่ได้จากการใช้แม๊ก พลัสต่อเนื่องตามคำแนะนำดังกล่าวจะได้ผลดีดังนี้**

 1. เพิ่มอัตราการรอดตายของลูกกุ้ง ลูกกุ้งแข็งแรงเติบโตดีไม่แตกไซด์
 2. สีน้ำ พี.เอช. และค่าอัลคาไลน์ในบ่อคุมง่าย  สีน้ำไม่แกว่ง
 3. ลดความเสี่ยงต่อการติดโรคทอร่า ถึงแม้ว่าจะเลี้ยงอยู่ในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค
 4. ลดปัญหากุ้งนิ่ม กุ้งล่อง  กุ้งลอกคราบดีเป็นปกติ กินอาหารไม่สะดุด
 5. ประหยัดต้นทุนการเลี้ยง เพราะไม่มีปัญหาจุกจิกให้ต้องเสียเงินซื้อปูน-ยาต่างๆมาแก้ปัญหา
 6. ผลผลิตที่ได้เมื่อจับขาย กุ้งมีเปลือกแข็งสวย เนื้อกุ้งมีสีสันเข้มสวยเหมือนกุ้งทะเล ขายได้ราคา และไม่เหม็นโคลน

กรณีสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลง

ฝนตกหนัก ป้องกันอาการเครียดเปลือกนิ่มตาย

 • ใช้แม๊ก พลัส 5 – 10 กก./ไร่/น้ำลึก 1 เมตร/กุ้ง 100,000 ตัว ทุกเย็นติดต่อกัน 3-5 วัน

** สำหรับบ่อที่ไม่เคยใช้แม๊ก พลัส อาจพบว่าหลังจากใช้ครั้งแรกแล้วสีน้ำในบ่อโปร่งขึ้น ไม่ต้องตกใจเพราะแร่ธาตุในแม๊ก พลัส ได้ทำงานสร้างสมดุลแร่ธาตุในบ่อให้ดีขึ้น หลังจากนั้น 2 – 3 วันสีน้ำ  

ก็จะค่อยๆกลับเข้าสมดุลใหม่ สีน้ำสวย และคงนาน **

หมายเหตุ **  กรณีไม่มีแคลเซี่ยมคลอไรด์ สามารถใช้ยิปซั่มทดแทนได้ / แม๊กนีเซี่ยมคลอไรด์ สามารถใช้ดีเกลือทดแทนได้   โดยใช้เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าตัว เช่นถ้าใช้แคลเซี่ยมคลอไรด์  1 กก. ก็สามารถใช้ยิปซั่มแทนในปริมาณ 2 กก.

รวบรวมข้อมูลโดยฝ่ายวิชาการ

บ.แพลนเน็ท อควาติกเคมีคอล จำกัด

เราใช้คุกกี้เพื่อประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ การใช้งานเว็บไซต์ต่อ จะถือว่าคุณยอมรับการใช้คุกกี้