หน้าแรก > ผลิตภัณฑ์ > ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ

กรีน-อีเอ็ม  (Green – EM)

หัวเชื้อจุลินทรีย์เข้มข้น เพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน

หัวเชื้อจุลินทรีย์ EM ( Effective Microorganism ) ที่ผ่านการคัดเลือกเฉพาะ จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์สูงสุดหลายสายพันธ์มารวมกันได้แก่ จุลินทรีย์ชนิดที่ใช้อากาศ, ชนิดที่ไม่ใช้อากาศ, ชนิดที่อยู่ได้ทั้ง 2 สภาวะ, กลุ่มจุลินทรีย์ที่ตรึงไนโตรเจน , ยีสต์ ,เอนไซม์ และฮอร์โมน ซึ่งนำมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มผลผลิตด้านการเกษตร และใช้เพื่อปรับปรุงรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างประหยัดและปลอดภัย

ขนาดบรรจุ 1 , 5 ,10 , 20  ลิตร

อัตราการใช้

นำน้ำหมักมาผสมน้ำสะอาดในอัตราส่วน 1:500 – 1:2000 นำไปใช้ตามต้องการ หรือใช้หัวเชื้ออีเอ็ม ผสมน้ำสะอาดในอัตราส่วน 1:2000 (2 ช้อนโต๊ะ : น้ำ 20 ลิตร) ก็สามารถนำไปใช้ได้ทันที โดยนำมาฉีดพ่นและราดบริเวณโคนต้นไม้ทุกๆ 5-7 วัน