หน้าแรก > ผลิตภัณฑ์ > ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ

อควา-อีเอ็ม  (AQUA – EM)

หัวเชื้อจุลินทรีย์เข้มข้น สำหรับสัตว์น้ำ

หัวเชื้อจุลินทรีย์ EM ( Effective Microorganism ) ที่ผ่านการคัดเลือกเฉพาะจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์สูงสุด หลายสายพันธ์มารวมกันได้แก่ จุลินทรีย์บาซิลลัส, แลกติกแอซิดแบคทีเรีย, กลุ่มจุลินทรีย์ที่ตรึงไนโตรเจน และยีสต์

ขนาดบรรจุ 1 , 5 ,10 , 20  ลิตร

วิธีการหมักขยาย

  • ใช้อีเอ็ม 1 ลิตร ผสมกากน้ำตาล 1-2 กก. และน้ำสะอาด 50-100 ลิตร ผสม ให้เข้ากันในภาชนะที่มีฝาปิดสนิท
  • หมักทิ้งไว้อย่างน้อย 24 ชั่วโมง ก่อนนำไปใช้สาดลงบ่อ
  • ใช้ อีเอ็ม ที่หมักแล้ว 15-20 ลิตร ต่อ ไร่ ทุกๆ 7-10 วัน

อัตราการใช้

  • กรณีปกติ :  ใช้ 0.5-1ลิตร ต่อ ไร่ ทุกๆ 5-7 วัน อย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยย่อยสลายของเสียพื้นบ่อ ยับยั้งเชื้อวิบริโอ ควบคุม pH และสีน้ำให้คงที่ ( สาดให้ทั่วบ่อตอนเช้า และต้องเปิดเครื่องตีน้ำให้เพียงพอ ในช่วงเวลากลางคืน หรือช่วงฟ้าปิด )
  • กรณีลดปัญหา แอมโมเนีย ไนไตรท์ : ใช้ 1-2ลิตร ต่อ ไร่ ทุกๆ 2-3 วัน โดยใช้ร่วมกับ เซฟตี้ 1-2 ลิตร ต่อไร่ ( เจือจางในน้ำ 10-20 เท่า ก่อนสาดลงบ่อ )
  • กรณีควบคุม เชื้อวิบริโอ : ใช้ 2 ลิตร ต่อ ไร่ ทุกๆ 2-3 วัน โดยใช้ร่วมกับ เพียวออกซิเจน 1 กก. ต่อ ไร่
  • ผสมอาหารเป็น โปรไบโอติก : ใช้ 10 ซี.ซี. ต่อ อาหาร 2 กก. วันละ 1-2 มื้อ