www.paccothai.com             ติดต่อเรา    
     
animal_pic
 
 
  title  
 
  color-pac logo
        สีน้ำวิทยาศาสตร์ ชนิดสีน้ำเงินอมเขียว ที่ให้ความเข้มข้นของสี สูงกว่าสีน้ำเทียมที่จำหน่ายใน
  ท้องตลาดทั่วไปถึง 25% ละลายเร็ว และย่อยสลายได้ในธรรมชาติ
 
  next  อ่านรายละเอียดเพิ่ม


bio-max logo
        สารปรับสภาพน้ำสูตรพิเศษ ที่พัฒนาขึ้นใหม่สำหรับใช้บำบัดน้ำที่ไม่เหมาะสม เช่นน้ำที่มี
  สารพิษตกค้าง ทั้งจากแพลงค์ตอน ,ยาฆ่าแมลง และอื่นๆ ให้มีความสมดุลย์
   อ่านรายละเอียดเพิ่ม
 
safety logo
        สารปรับสภาพน้ำ สูตรเข้มข้นพิเศษ ที่พัฒนาขึ้นใหม่สำหรับใช้บำบัดน้ำที่ไม่เหมาะสม เช่นน้ำ
  ที่มีสารพิษตกค้าง ทั้งจากแพลงค์ตอน ,ยาฆ่าแมลง และอื่นๆ ให้มีความสมดุลย์
   อ่านรายละเอียดเพิ่ม
 
fresh logo
        เป็นสารประกอบอินทรีย์ ในรูปนอนไอโอนิก ไม่ใช่ยาฆ่าเชื้อ มีคุณสมบัติในการฟอกน้ำ ทำ
  ความสะอาด ลดตะกอนแขวนลอยในน้ำ ช่วยให้น้ำโปร่งขึ้น
   อ่านรายละเอียดเพิ่ม
 
pure-o2 logo
        สารให้ออกซิเจนชนิดฉับพลัน อยู่ในรูปแกรนูล ไม่ชื้น ทำให้หมดปัญหาเรื่องการสูญเสีย  
  ออกซิเจนระหว่างการเก็บรักษา ปลอดภัยสูง ใช้ได้ตลอดฤดูกาลเลี้ยง
   อ่านรายละเอียดเพิ่ม
 
poly-pacc logo
        ปูนจับตะกอนชนิดเข้มข้น ที่มีคุณสมบัติในการจับตะกอนได้ดี โดยไม่ทำให้ pH น้ำเปลี่ยน
  ใช้จับตะกอนในบ่อเลี้ยงกุ้ง ทำให้น้ำมีสภาพโปร่งขึ้น แก้ปัญหาน้ำหนืด ไม่มีผลต่อแพลงค์ตอน
   อ่านรายละเอียดเพิ่ม
 
pvp-iodine logo
        สารปรับสภาพน้ำที่มี พีวีพีไอโอดีน เป็นองค์ประกอบ ใช้สำหรับเตรียมบ่อ ปรับสภาพน้ำให้มี
  ความเหมาะสมก่อนปล่อยกุ้ง หรือปรับปรุงสภาพน้ำในบ่อพักน้ำ
   อ่านรายละเอียดเพิ่ม
 
iodine-100 logo
        สารปรับสภาพน้ำที่ประกอบด้วยไอโอดีนสูตรเข้มข้น 2 ชนิด เพื่อเสริมประสิทธิภาพการทำงาน
  ใช้ปรับสภาพน้ำก่อนปล่อยกุ้งลงเลี้ยง หรือปรับปรุงสภาพน้ำในบ่อพักน้ำ
   อ่านรายละเอียดเพิ่ม
 
iodine logo
        สารปรับสภาพน้ำที่ประกอบด้วยไอโอดีน 2 ชนิด เพื่อเสริมประสิทธิภาพการทำงาน  ใช้ปรับ
  สภาพน้ำก่อนปล่อยกุ้งลงเลี้ยง หรือปรับปรุงสภาพน้ำในบ่อพักน้ำ
   อ่านรายละเอียดเพิ่ม
 
 

หน้าแรก  |  ผลิตภัณฑ์ เกี่ยวกับแพคโก  |  สาระความรู้ ติดต่อเรา

Copyright © 2008  Planet Aquatic Chemical Co.;LTD.