www.paccothai.com         ติดต่อเรา    
animal_pic
title
vit_c logo          วิตามิน-ซี 20% สำหรับกุ้งน้ำจืด-น้ำเค็ม ทุกขนาดอายุ ใช้เสริมวิตามิน-ซี ในอาหารกุ้ง เพื่อลด
  ความเครียด ทำให้ลอกคราบสมบูรณ์ เปลือกแข็งเร็ว และมีสุขภาพแข็งแรง
ืำปะ  อ่านรายละเอียดเพิ่ม
 
pacco-c logo          วิตามิน-ซี 11.5% สำหรับกุ้งน้ำจืด-น้ำเค็ม ทุกขนาดอายุ ใช้เสริมวิตามิน-ซี ในอาหาร เพื่อลด
  ความเครียด ทำให้ลอกคราบสมบูรณ์ เปลือกแข็งเร็ว และมีสุขภาพแข็งแรง
ืำปะ  อ่านรายละเอียดเพิ่ม
 
miner-pac logo          แร่ธาตุรวมสูตรเข้มข้น ช่วยรักษาสมดุลย์น้ำและแร่ธาตุในตัวกุ้ง ช่วยลดความเครียด แก้ปัญหา
  กุ้งตัวหลวม เปลือกนิ่ม ลอกคราบไม่ออก
next  อ่านรายละเอียดเพิ่ม
 
premix-prawn logo          อาหารเสริมวิตามิน แร่ธาตุ  ทำให้กุ้งแข้งแรง  มีภูมิต้านทานโรคได้ดี  กุ้งเจริญเติบโตได้เร็ว
  ช่วยลด FCR ช่วยทำให้กุ้งป่วยฟื้นตัวเร็วขึ้น
next  อ่านรายละเอียดเพิ่ม
 
i-mix logo         วิตามินรวมเสริมกรดอมิโน เลซิทิน อินอซิทอล ที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของสัตว์น้ำ ใช้เป็น
  อาหารเสริม หรือใช้คลุกเคลือบยากับอาหารให้สัตว์ป่วย ทำให้สัตว์ได้รับยาอย่างเต็มที่
 อ่านรายละเอียดเพิ่ม
 
แ้ำสฟะำขยสีห logo        แร่ธาตุคีเลตที่อยู่ในรูปของแร่ธาตุอินทรีย์ กุ้งและสัตว์น้ำสามารถดูดซึมได้เร็ว และนำไปใช้ได้
หมด เหมาะสำหรับการเลี้ยงกุ้งขาว และกุ้งน้ำจืด โดยเแพาะภาวะความเค็มต่ำ
  อ่านรายละเอียดเพิ่ม
 
acidlink logo        สารเพิ่มความเป็นกรด สำหรับ ไก่ เป็ด และสุกร ช่วยกระตุ้นน้ำย่อย เพิ่มความสามารถ ในการดูดซึมของลำไส้ และการใช้ประโยชน์จากอาหาร
  อ่านรายละเอียดเพิ่ม
 
enovit logo         สารผสมล่วงหน้า สำหรับเสริมวิตามินในอาหารสัตว์ สำหรับไก่ เป็ด และสุกร ทุกขนาดอายุ
  อ่านรายละเอียดเพิ่ม
 
mf1 logo        เป็นวิตามินรวมและแร่ธาตุชนิดผงละลายน้ำ ที่สามารถละลายน้ำได้เป็นอย่างดี เหมาะสำหรับ
สัตว์ปีกเช่น ไก่ไข่ เป็ดไข่
  อ่านรายละเอียดเพิ่ม
 
หน้าแรก  |  ผลิตภัณฑ์ เกี่ยวกับแพคโก  |  สาระความรู้ ติดต่อเรา

Copyright © 2008  Planet Aquatic Chemical Co.;LTD.