www.paccothai.com             ติดต่อเรา    
     
plant
 
 
 
  title  
 
  green_em_small green_em_logo
       หัวเชื้อจุลินทรีย์ EM ( Fffective Microorganism ) ที่ผ่านการคัดเลือกเฉพาะ จุลินทรีย์ที่มี
ประโยชน์สูงสุด หลายสายพันธุ์มารวมกัน เสริมด้วย ยีสต์ ,เอนไซม์ และฮอร์โมน
 
  next  อ่านรายละเอียดเพิ่ม


em_max em_max_logo
       หัวเชื้อจุลินทรีย์ EM ( Fffective Microorganism ) ที่ผ่านการคัดเลือกเฉพาะ จุลินทรีย์ที่มี
ประโยชน์สูงสุด หลายสายพันธุ์มารวมกัน เสริมด้วย ยีสต์ ,เอนไซม์ และฮอร์โมน
  next  อ่านรายละเอียดเพิ่ม


d_soil d_soil_logo
       เป็นสารธรรมชาติ 100% มีส่วนผสมของสาร Penergetic , Humic acid , Root stimulant
และแร่ธาตุในสัดส่วนที่เหมาะสม เพื่อช่วนในการปรับปรุงฟื้นฟูสภาพดินที่แน่นทึบขาดธาตุอาหาร
  next  อ่านรายละเอียดเพิ่ม
 
chito-max logo
       สารไบโอโพลีเมอร์ธรรมชาติ 100% ที่สามารถย่อยสลายได้เองในธรรมชาติ มีความปลอด
ภัยสูง ช่วยให้พืชต้านทานต่อโรคและแมลง จับอาหารและปุ๋ยได้ดี ช่วยเพิ่มผลผลิตได้ 30-40%
   อ่านรายละเอียดเพิ่ม
 

หน้าแรก  |  ผลิตภัณฑ์ เกี่ยวกับแพคโก  |  สาระความรู้ ติดต่อเรา

Copyright © 2008  Planet Aquatic Chemical Co.;LTD.