www.paccothai.com             ติดต่อเรา       
     
pz1_big pz1_logo_big
 
 
 
 

         สารเสริมชีวนะชนิดจุลินทรีย์เชื้อเป็น  สูตรเข้มข้นสำหรับ สัตว์น้ำ สัตว์ปีก และสุกร ที่คัดสรรจุลินทรีย์สายพันธุ์ที่มีประโยชน์สูงสุดหลายสายพันธุ์
นำมารวมกันเพื่อเสริมประสิทธิภาพซึ่งกันและกัน  เสริมด้วยเอนไซม์ช่วยย่อย  3 ชนิด  ( Protease , Amylase , Lipase ) และ ยีสต์  นำมาให้สัตว์กินเป็น
ประจำ จะทำให้สัตว์แข็งแรงสมบูรณ์มีความต้านทานต่อโรคได้ดี โดยเฉพาะกุ้งจะกระตุ้นให้มีภูมิคุ้มกัน โรคตัวแดงดวงขาว และโรคทอร่าซินโดรม

 

 
useful   use
1. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบย่อยอาหาร ด้วยการ
    เสริมเอนไซม์ช่วยย่อย 3 ชนิด
2. ช่วยเสริมภูมิต้านทาน โรคขี้ขาว เรืองแสง ตับอักสบ ตับบวม โดย
    เฉพาะโรคตัวแดง และทอร่า
3. ช่วยปรับสมดุลย์จุลินทรีย์ในลำไส้ ลดจำนวน และยับยั้งการเจริญ
    เติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อโรค
4. ไม่เป็นจุลินทรีย์ก่อโรค ไม่ก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ และไม่ทำให้
    เกิดการกลายพันธุ์
5. ย่อยสลายของเสีย ลดกลิ่นเหม็นภายในฟาร์ม และในบ่อเลี้ยงกุ้ง
6. สามารถใช้ได้ทั้งกิน และหมักเพิ่มปริมาณสาดลงในบ่อกุ้ง เพื่อ
    ควบคุมปริมาณเชื้อก่อโรคในบ่อเลี้ยง

      กุ้ง ปลา และสัตว์น้ำอื่นๆ  :  ใช้ 3-5 ซี.ซี. ต่อ อาหาร 1 กก.
                   กุ้งอายุ 1-30 วัน  :  ให้กินมื้อเว้นมื้อ ให้กินทุกวัน
              กุ้งอายุ 30 วันขึ้นไป  :  ให้กินวันละ 2 มื้อ วันเว้นวัน
                         บ่อเพาะฟัก  :  ใช้ 5 ซี.ซี. ต่อ น้ำ 1 ตัน

      ไก่เนื้อ , ไก่ไข่ , เป็ด และสุกร  :  ใช้ 3 ซี.ซี. ต่อ น้ำ 2 ลิตร

    (เขย่าขวดก่อนใช้ทุกครั้ง และห้ามใช้ร่วมกับยาปฏิชีวนะ หรือยาฆ่าเชื้อ)
    ขนาดบรรจุ :
               1 ลิตร
 
  brochure buy  

หน้าแรก  |  ผลิตภัณฑ์ เกี่ยวกับแพคโก  |  สาระความรู้  | ติดต่อเรา

Copyright © 2008  Planet Aquatic Chemical Co.;LTD.