www.paccothai.com             ติดต่อเรา        
     
green_em logo
 
 
 
 

        หัวเชื้อจุลินทรีย์ Green EM  ( Fffective Microorganism )  ที่ผ่านการคัดเลือกเฉพาะจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์สูงสุด หลายสายพันธุ์มารวมกันได้แก่
จุลินทรีย์ชนิดที่ใช้อากาศ , ชนิดที่ไม่ใช้อากาศ , ชนิดที่อยู่ได้ทั้ง 2 สภาวะ , กลุ่มจุลินทรีย์ที่ตรึงไนโตรเจน , ยีสต์ , เอนไซม์  และฮอร์โมน ซึ่งนำมา
ประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มผลผลิตด้านการเกษตร  และใช้เพื่อปรับปรุงรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างประหยัด  และปลอดภัย

 

 
useful   use
1. ช่วยปรับสภาวะ กรด-ด่าง ในดินและน้ำให้เหมาะสม
2. ช่วยให้เก็บรักษาผลผลิตได้นานขึ้น เหมาะต่อการขนส่ง
3. ช่วยย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในดิน ทำให้ดินร่วนซุยมีธาตุอาหาร
    เพิ่มขึ้น พืชแข็งแรง แตกรากดี มีความต้านทานโรคและแมลง
    ดีขึ้น
4. ช่วยป้องกันและยับยั้ง โรคและแมลงศัตรูพืชได้ดี
5. น้ำหมักชีวภาพที่ได้จากการหมักผัก  และผลไม้  นอกจากจะมี
    สารอาหารต่างๆแล้ว ยังจะได้ฮอร์โมนหลายชนิด ที่มีประโยชน์
    สำหรับการเจริญเติบโตของพืช เช่น
    - ออกซิน (Auxin) จะเร่งการเจริญเติบโต กระตุ้นส่วนยอด ตา
      และดอก ทำให้พืชติดดอกออกผลดี
    - ไซโตคินนิน (Cytokinnins) จะกระตุ้นการแบ่งเซล มีผลทำให้
      ลำต้นพืชอวบ และช่วยเพิ่มขนาดของผล
    - จิบเบอร์เรลลิน (Gibberellin) จะกระตุ้นให้เซลยืดยาว มีผลทำ
      ให้พืชที่มีข้อปล้อง  และผลไม้ยืดยาว  เช่น  หน่อไม้ฝรั่ง  บวบ
      มะระ  องุ่น  มีผลโตและยาวขึ้น

   ใช้ต่อเชื้อทำน้ำหมักชีวภาพ จะต้องมีส่วนประกอบหลักที่สำคัญได้แก่
         1. หัวเชื้อ กรีน-อีเอ็ม            1 ลิตร
         2. กากน้ำตาล                   30 กิโลกรัม
         3. วัสดุต่างๆที่ต้องการ         30 กิโลกรัม
         4. น้ำสะอาด                    200 ลิตร
       วัสดุต่างๆ เช่น ปลาสด เปลือกกุ้ง หอยเชอรี่ ผลไม้สุก
  ผักสด สมุนไพรต่างๆ วัชพืชสด เป็นต้น
 
 
     นำมาผสมรวมกันในภาชนะที่มีฝาปิดสนิท ทิ้งไว้ 7-10 วัน จะได้น้ำหมักที่
มีกลิ่นหอมหวาน นำน้ำหมักมาผสมน้ำสะอาดในอัตราส่วน 1:500-1:2000
นำไปใช้ตามต้องการ
     หรือใช้ กรีน-อีเอ็ม ผสมน้ำสะอาดในอัตราส่วน 1:2000  (2 ช้อนโต๊ะ :
น้ำ 20 ลิตร)
ก็สามารถนำไปใช้ได้ทันที  โดยนำมาฉีดพ่นและราดบริเวณโคน
ต้นไม้ทุกๆ 5-7 วัน
   ขนาดบรรจุ :
           
1 , 5 , 10 และ 20 ลิตร
brochure buy

หน้าแรก  |  ผลิตภัณฑ์ เกี่ยวกับแพคโก  |  สาระความรู้  | ติดต่อเรา

Copyright © 2008  Planet Aquatic Chemical Co.;LTD.