www.paccothai.com             ติดต่อเรา      
     
care_soil_big care_soil_logo
 
 
 
         สารสกัดที่ได้จากธรรมชาติ  ไม่มีสารพิษตกค้าง  ประกอบด้วย  Humic Acid , สาร PG-Stimulant  และแร่ธาตุต่างๆอย่างครบถ้วน  ใช้สำหรับปรับ
ปรุงดินพื้นบ่อเลี้ยง กุ้ง-ปลา ที่มีสภาพเสื่อมโทรม  แน่นทึบ  เต็มไปด้วยของเสีย  ทั้งขี้กุ้ง  เศษอาหารตกค้าง  แอมโมเนีย และแก๊สไข่เน่า มีจุลินทรีย์
ช่วยย่อยของเสียน้อย  ดินพื้นบ่อขาดธาตุอาหาร  ให้กลับฟื้นฟูมีความอุดมสมบูรณ์ มีความโปร่งอากาศถ่ายเทได้ดี ช่วยเพิ่มและกระตุ้นการทำงานของ
จุลินทรีย์ในดิน  ทำให้มีการย่อยสลายของเสียอย่างรวดเร็ว  ช่วยเพิ่มธาตุอาหารในดิน  ทำให้เตรียมสีน้ำง่าย   ลดการเกิดโรคและได้ผลผลิตที่ดี


 
usefull   use
    - ฟื้นฟูดินเก่า
    - เสริมธาตุอาหารในดิน
    - เสริมสร้างสัตว์หน้าดิน
    - ทำให้เตรียมสีน้ำง่าย ลูกกุ้งติดดี
    - ปลอดภัย 100% ไม่มีสารตกค้าง

     - เตรียมบ่อ  ใช้ 1-2 ลิตร ต่อ พื้นที่บ่อขนาด 1 ไร่
     - ระหว่างเลี้ยง  เพื่อคุม pH ให้นิ่ง ใช้ 0.5 ลิตร / ไร่ ทุก 10-15 วัน
     - แก้สีน้ำล้ม  ใช้ 0.5 ลิตร / ไร่ / น้ำลึก 1 เมตร

   ดันน้ำสะอาดเข้าบ่อ สูงประมาณ 5-10 ซม. จากนั้นเจือจาง แคร์-ซอยล์ ด้วย
น้ำสะอาด 20-30 เท่าตัว  สาดให้ทั่วบ่อ พักทิ้งไว้ 2-3 วัน  เพื่อให้ แคร์-ซอยล์
ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ  จากนั้นจึงเตรียมน้ำตามปกติ

prepare
     1. หลังจับกุ้งแล้ว ควรกำจัดฃองเสียตกค้างในบ่อ ออกให้ได้มากที่สุด โดยการดันเลนออก หรือบำบัดเลนด้วย แคร์-ซอยล์ 0.5-1 ลิตร + ไบโอกรีน 0.5-1 ลิตร
         ต่อพื้นที่บ่อ 1 ไร่ (ใช้ในขณะที่พื้นบ่อยังมีความชื้นอยู่) หมักทิ้งไว้ 2-3 วัน เพื่อให้เกิดการย่อยสลายของเสียในดิน ได้ดียิ่งขึ้น
    2. ตากบ่อให้แห้ง
    3. ไถพลิกดินชั้นล่างขึ้นมาิอยู่ด้านบน
    4. ตรวจวัด pH ของดิน เพื่อหาปริมาณการใช้ปูนที่เหมาะสม ทำการปรับ pH ของดินให้อยู่ในช่วง 6.5-7
    5. ทำการไถพรวนกลบวัสดุปูน และบดอัดพื้น เพื่อปรับโครงสร้างของดิน และระบายของเสียต่างๆออก ให้ได้มากที่สุด
    6. ใส่ แคร์-ซอยล์ 1-2 ลิตร / บ่อ 1 ไร่ นำมาเจือจางด้วยน้ำสะอาด 20-30 เท่า หรือมากกว่า ให้เพียงพอต่อการสาดให้ทั่วพื้นบ่อ จากนั้นดันน้ำเข่าบ่อสูงประมาณ
        5-10 ซม. พักทิ้งไว้ 3-4 วัน จากนั้นจึงทำการเตรียมน้ำตามขั้นตอนปกติ

       ขนาดบรรจุ :
                 5 ลิตร , 20 ลิตร
buy

หน้าแรก  |  ผลิตภัณฑ์ เกี่ยวกับแพคโก  |  สาระความรู้  | ติดต่อเรา

Copyright © 2008  Planet Aquatic Chemical Co.;LTD.