www.paccothai.com             ติดต่อเรา    
     
animal_pic
 
 
  title  
 
  aqua_em logo
        หัวเชื้อจุลินทรีย์ EM ชนิดเข้มข้น ประกอบด้วยจุลินทรีย์หลายสายพันธุ์ เพื่อเสริมประสิทธิภาพ
  การทำงาน  ควบคุมเชื้อวิบริโอ  รักษาสีน้ำ  และประหยัดค่าใช้จ่าย
 
  ืำปะ  อ่านรายละเอียดเพิ่ม


bio-green logo        หัวเชื้อจุลินทรีย์ EM ชนิดเข้มข้น ประกอบด้วยจุลินทรีย์หลายสายพันธุ์ เพื่อเสริมประสิทธิภาพ
  การทำงาน  ควบคุมเชื้อวิบริโอ  รักษาสีน้ำ  และประหยัดค่าใช้จ่าย
  next  อ่านรายละเอียดเพิ่ม


bio-bact logo        หัวเชื้อจุลินทรีย์กำจัดของเสียชนิดผงเข้มข้นพิเศษ  ที่ผ่านการคัดเลือกเฉพาะจุลินทรีย์  ที่มี
  ประโยชน์สูงสุด 5 สายพันธุ์มารวมกัน ไม่ต่ำกว่า 1010 cfu / กก. พร้อม เอนไซม์เสริมการทำงาน
  next  อ่านรายละเอียดเพิ่ม


pz1 logo        สารเสริมชีวนะชนิดจุลินทรีย์เชื้อเป็น  สูตรเข้มข้นสำหรับ สัตว์น้ำ สัตว์ปีก และสุกร ที่คัดสรร
  จุลินทรีย์สายพันธุ์ที่มีประโยชน์สูงสุดหลายสายพันธุ์ เสริมด้วยเอนไซม์ช่วยย่อย  3 ชนิด
  next  อ่านรายละเอียดเพิ่ม


care-soil logo        สารสกัดที่ได้จากธรรมชาติ  ประกอบด้วย  Humic Acid , สาร PG-Stimulant และแร่ธาตุต่างๆ
  อย่างครบถ้วน ใช้สำหรับปรับปรุงดินพื้นบ่อเลี้ยง กุ้ง-ปลา ที่มีสภาพเสื่อมโทรม ให้กลับฟื้นฟู
  next  อ่านรายละเอียดเพิ่ม


super-benthos logo         สารอาหารธรรมชาติ เข้มข้น เร่งการเกิด และเพิ่มปริมาณสัตว์หน้าดิน ชนิดต่างๆ ซึ่งเป็นอาหาร
  ธรรมชาติให้กับ กุ้งวัยอ่อน และใช้สร้างสีน้ำได้ในขั้นตอนเดียว
  next  อ่านรายละเอียดเพิ่ม
 
galic-coat logo         สารสกัดสมุนไพรโทนิก สำหรับเคลือบเม็ดอาหารกุ้ง หรืออาหารปลา เพื่อลดการสูญเสียของ
  อาหาร มีส่วนผสมของเนื้อกระเทียม และกระเทียมสกัด
   อ่านรายละเอียดเพิ่ม
 
chitomax logo

        สารไคโตซานบริสุทธิ์ ที่สกัดมาจากเปลือกกุ้ง กระดองปู และแกนปลาหมึก ภายใต้ขบวนการ
ผลิตที่ทันสมัยได้มาตราฐาน สะอาด มีความปลอดภัยสูงต่อสัตว์ และสิ่งแวดล้อม

   อ่านรายละเอียดเพิ่ม
 
  extra-ps logo         กลุ่มจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง ( Photosynthetic Bacteria : PSB ) ที่คัดเลือกพิเศษ 2 สาย พันธุ์รวมกัน สำหรับกำจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) และแอมโมเนีย  
    อ่านรายละเอียดเพิ่ม
     
  amoclear logo         กลุ่มจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง ( Photosynthetic Bacteria : PSB ) ที่คัดเลือกพิเศษ 2 สาย พันธุ์รวมกัน สำหรับกำจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) และแอมโมเนีย  
    อ่านรายละเอียดเพิ่ม  
   
  baclife logo        สารเสริมชีวนะชนิดจุลินทรีย์เชื้อเป็น  สูตรเข้มข้นสำหรับ สัตว์น้ำ สัตว์ปีก และสุกร ที่คัดสรร
  จุลินทรีย์สายพันธุ์ที่มีประโยชน์สูงสุดหลายสายพันธุ์ เสริมด้วยเอนไซม์ช่วยย่อย  3 ชนิด
 
    อ่านรายละเอียดเพิ่ม
   

หน้าแรก  |  ผลิตภัณฑ์ เกี่ยวกับแพคโก  |  สาระความรู้ ติดต่อเรา

Copyright © 2008  Planet Aquatic Chemical Co.;LTD.