www.paccothai.com             ติดต่อเรา     
     
mg_plus_big mg_plus_logo
 
 
 
          แร่ธาตุรวมชนิดเข้มข้น เสริมแม๊กนีเซี่ยม ทีพัฒนาจากความต้องการแร่ธาตุ สำหรับกุ้งขาวโดยเฉพาะ ช่วยให้เปลือกกุ้งแข็งเร็ว แก้ปัญหาตัวหลวม
เปลือกกรอบแกรบได้ดี  แม๊ก-พลัส ประกอบด้วยแร่ธาตุ  ในรูปที่กุ้งสามารถดูดซึมได้เร็ว  และนำไปใช้ได้ทันที  ปลอดภัยสูง  ใช้ได้ตลอดฤดูการเลี้ยง
ตั้งแต่ช่วงเตรียมน้ำ เพื่อให้ลูกกุ้งติดดี แข็งแรง ไซด์เสมอ ลดไซด์เร็ว ป้องกันการตายระหว่างลอกคราบ ลดอาการเครียด แก้ปัญหากุ้งเป็นตะคริว ช่วย
ให้กุ้งมีสีสวย เปลือกแข็งใสเป็นมันวาว  ใช้ แม็ก-พลัส เป็นประจำ ช่วยป้องกันโรคทอร่า
 
useful   use
     1. ช่วยให้เปลือกกุ้งแข็งเร็ว แก้ปัญหาเปลือกกรอบแกรบ ตัว
         หลวมได้ดี เหมาะสำหรับกุ้งที่ลอกคราบบ่อยโดยเฉพาะ
     2. ประกอบไปด้วยแร่ธาตุในรูปที่กุ้งสามารถดูดซึมได้เร็ว และนำ
        ไปใช้ได้ทันทีทำให้กุ้งแข็งแรง
     3. ทำให้คุณภาพผลผลิต (สีสวยสด เปลือกแข็ง,เนื้อกุ้งแน่น)
         สวยเหมือนกุ้งขาวจากธรรมชาติ
     4. ทำให้กุ้งไม่เครียด มีภูมิต้านทาน สามารถต้านทานโรคได้ดี
     5. เสริมแม๊กนีเซี่ยมออกไซด์ ช่วยเพิ่ม และรักษาอัลคาไลน์
         เพิ่มอัตราการรอดตาย ลดความเครียด
     6. ไม่เพิ่ม
pH และความเค็มของน้ำ เหมาะสำหรับบ่อที่มีปัญหา
         ขาดแร่ธาตุ
     7. ช่วยให้เนื้อกุ้งไม่เหม็นกลิ่นโคลน มีรสชา
ติดี

     - เตรียมน้ำ     ใช้   3-4  กิโลกรัม / ไร่
     -
ระหว่างเลี้ยง   ใช้  2-3  กิโลกรัม / ไร่

      ผสมน้ำสาดหลังใบพัด เพื่อให้แร่ธาตุกระจายตัวดี และควรใช้เป็นประจำ
ก่อนกุ้งลอกคราบทุกครั้ง

    กรณีน้ำในบ่อมีสีเขียวเข้ม ควรใช้ แม๊ก-พลัส เวลาเช้ามืด ถ้าน้ำโปร่ง
ควรใช้เวลาค่ำ

compound
  ประกอบด้วยแร่ธาตุที่จำเป็น ต่อการลอกคราบสร้างเปลือก มากกว่า 15 ชนิด
ในสัดส่วนที่เหมาะสมต่อกุ้งขาว ได้แก่
แม็กนีเซี่ยม (Mg2+) แคลเซี่ยม (Ca2+) โปแตสเซี่ยม (K+)
โซเดี่ยม (Na+) ไอโอดีน (I-) ครอไรด์ (Cl-)
       ขนาดบรรจุ :
                 10 กิโลกรัม
สังกะสี (Zn) ซิลิเนียม (Se) ฟอสฟอรัส (P)
แมงกานีส (Mn) เหล็ก (Fe) โคบอลท์ (Co)
ทองแดง (Cu) กำมะถัน (S)  
และแร่ธาตุอื่นๆที่จำเป็นต่อการลอกคราบ
 
  brochure buy

หน้าแรก  |  ผลิตภัณฑ์ เกี่ยวกับแพคโก  |  สาระความรู้  | ติดต่อเรา

Copyright © 2008  Planet Aquatic Chemical Co.;LTD.