www.paccothai.com         ติดต่อเรา    
animal_pic
title
mg-plus logo
       แร่ธาตุรวมชนิดเข้มข้นพิเศษ เสริมแม๊กนีเซี่ยม ที่พัฒนาจากความต้องการแร่ธาตุ สำหรับกุ้งขาว
  โดยตรง ทำให้เปลือกกุ้งแข็งเร็ว ช่วยป้องกัน โรคทอร่าในกุ้งขาว อย่างได้ผล
next  อ่านรายละเอียดเพิ่ม
hi-max logo
        แร่ธาตุรวมชนิดเข้มข้น เสริมแม๊กนีเซี่ยม เพื่อให้ลูกกุ้งติดดี ไซด์เสมอ ลดไซด์เร็ว ลดการตาย
  ระหว่างลอกคราบ ลดอาการเครียดและปัญหากุ้งเป็นตะคริว
next  อ่านรายละเอียดเพิ่ม
best-salt control
        แร่ธาตุน้ำทะเลเทียม ชดเชยเกลือแร่ แก้ปัญหาความเค็มต่ำช่วงเตรียมน้ำ และช่วงฝนตก
  เพิ่มอัตราการรอดของลูกกุ้ง เพิ่มน้ำหนักกุ้งก่อนจับขาย
next  อ่านรายละเอียดเพิ่ม
dolomite logo
        หินโดโลไมท์แท้ขนาด 500 เมช สามารถปล่อยแร่ธาตุได้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ช่วยฟื้นฟู
  ความสมบูรณ์ของบ่อ ช่วยคุม pH และสีน้ำ ทำให้กุ้งลอกคราบปกติ
next  อ่านรายละเอียดเพิ่ม
zeolite logo
          ซีโอไลท์เนื้อหนักเกรด A สำหรับการเลี้ยงกุ้งระบบปิด ละเอียดพอเหมาะ ทำให้จมลงก้นบ่อ
  ได้เร็ว ไม่ฟุ้งกระจาย จึงดักจับ แอมโมเนีย และแก๊สไข่เน่าได้ดี
next  อ่านรายละเอียดเพิ่ม
hot-pacc logo
         ปูนร้อนเกรด A มี MgO และ CaO ในสัดส่วนที่เหมาะสม สำหรับกุ้งกุลาดำ กุ้งก้ามกราม
  กุ้งขาว และสัตว์น้ำทุกชนิด ช่วยเสริมแม๊กนีเซี่ยม เพิ่มอัลคาไลน์ และ pH
next  อ่านรายละเอียดเพิ่ม
alkaline-p logo
       มีคุณสมบัติในการ เพิ่มค่า อัลคาไลนิตี้ในน้ำ สามารถใช้ควบคุมการเปลี่ยนแปลง pH ในรอบวัน
ช่วยเพิ่มค่าการละลายของแร่ธาตุในน้ำ ทำให้กุ้งสามารถนำแร่ธาตุมาใช้ได้ดียิ่งขึ้น
next  อ่านรายละเอียดเพิ่ม
k-max logo  
        แร่ธาตุชนิดพิเศษสำหรับ  
"แก้ปัญหากล้ามเนื้อขาวขุ่น"  สูตรเข้มข้นทำให้ใช้น้อย แก้ปัญหา ได้เร็ว และประหยัดต้นทุน
    อ่านรายละเอียดเพิ่ม
 
หน้าแรก  |  ผลิตภัณฑ์ เกี่ยวกับแพคโก  |  สาระความรู้ ติดต่อเรา

Copyright © 2008  Planet Aquatic Chemical Co.;LTD.