www.paccothai.com             ติดต่อเรา    
   
 
 
 
   
         บริษัท แพลนเน็ท อควาติก เคมิคอล จำกัด (แพคโก)  ก่อตั้ง เมื่อปี พ.ศ. 2542 เริ่มจากเป็นผู้จัดจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์คุณภาพ  สำหรับการเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดำ  จวบจนปัจจุบันเราได้เติบโตเป็นบริษัทผู้ผลิต และจัดจำหน่าย
เคมีภัณฑ์ ,เวชภัณฑ์ ,อาหารเสริม และพรีมิกซ์ ที่ใช้สำหรับการ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทุกชนิด โดยยังคงยึดหลักการและ
ความมุ่งมั่นที่จะเลือกสรรผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด  จากโรงงานที่มีมาตราฐานการผลิตที่สะอาด  ถูกสุขลักษณะ  ปลอดภัย
และปราศจากการปนเปื้อน   ที่ได้รับการรับรองมาตราฐานการผลิตจากกรมปศุสัตว์   นีคือความมั่นใจที่เรามอบให้กับ
ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา
        นอกจากนั้นเรายังมีทีมงานขายมืออาชีพ และทีมวิชาการที่มีประสบการณ์มากว่า 10 ปี คอยให้การบริการแนะนำ
การใช้ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งรับปรึกษาปัญหา ต่างๆอย่างเป็นกันเอง
 
 

หน้าแรก  |  ผลิตภัณฑ์ เกี่ยวกับแพคโก  |  สาระความรู้ ติดต่อเรา 

Copyright © 2008  Planet Aquatic Chemical Co.;LTD.